Financijska izvješća

Voda doo izvješće Uprave 2019.

VODA 2019 ODLUKA O POKRIĆU GUBITKA

I. Obrazac Izvjestaja o reviziji – VODA

ODLUKA O PRIHVAĆANJU DOG.FIN.IZVJ- VODA 2019

2019. GFI JO

I. Obrazac Izvještaja o reviziji za 2018. godinu

Voda doo GFI JO 2018

Voda doo GFI JO 2017

Voda doo – Odluka o rasporedu gubitaka 2017

Voda doo – Odluka o prihvaćanju plana 2017

Voda doo – Odluka o prihvaćanju izvješća 2017

Voda doo – Izvješće revizora prema čk. 207a

Voda doo – Izvješće revizora 2017