Blog

Obavijest

Poduzeće Voda d.o.o. tijekom mjeseca listopada uvela je novost u svom poslovanju, usmjerenu na poboljšanje kvalitete usluge, mjesečno očitanje vodomjera svim korisnicima..
Do sada su djelatnici poduzeća Voda, brojila očitavali tri puta godišnje, a primjenom jedinstvenog načina očitavanja vodomjera, svakog mjeseca, olakšat će se praćenje potrošnje, izbjeći će se nepotrebni gubici vode i troškovi koji nastaju uslijed puknuća internih instalacija. Tako će zajednički doći do štednje i racionalnog korištenja ovog dragocjenog resursa.
Djelatnici poduzeća Voda, proteklog mjeseca, očitali su sve vodomjere, te su ispostavili končane obračune za razdoblje od srpnja do rujna mjeseca. Više se, a nakon provedenog očitanja, neće izdavati akontacijske uplatnice,već će se voda očitavati svakog mjeseca, te će računi biti izdavani u skladu s potrošnjom.